En dansform av Saudiarabien

Historia

Dansformen i Saudiarabien, känd som Ardah, tros ha sitt ursprung i de västra och centrala delarna av den arabiska halvön. Denna traditionella dans inkluderar rytmiska klappningar och kroppsrörelser som är avsedda att uttrycka glädje och skapa en livlig atmosfär. Historiskt sett skulle dansen framföras av stammar för att fira och markera glada tillfällen som bröllop och festivaler.
Basen för Ardah-formen är en cirkel av uttryck åtföljda av en uppsättning kärnrörelser. Det tros ha gått i arv från generation till generation, och idag ses det som en integrerad del av kulturen i kungariket. En traditionell uppsättning rörelser innebär att man lyfter upp händerna och utför en serie slående och unisona kroppsgester.

Regionala variationer

Dansformen av Ardah tros skilja sig åt mellan regioner i Saudiarabien. Variationen av dansen som ses i Asir, till exempel, sägs vara mycket mer dramatisk än variationen som finns i Hijaz. Dessutom varierar kostymerna från region till region, med färgglada pärlor som bärs av männen i Asir och ett plagg dekorerat med mynt som kallas en qazwah som bärs av dansarna i Hijaz.
Trots de regionala variationerna finns det också vissa likheter. Till exempel utför dansarna i olika regioner i allmänhet samma antal steg och samma inledande kör av ord, vilket kan översättas som ”Åh kärlek, varför har du övergett mig?”.

Dagens relevans

Nuförtiden har Ardah-formen en speciell plats i Saudiernas hjärtan. Det har blivit en del av viktiga nationella och sociala högtider och festivaler, och det fortsätter att undervisas i en mängd olika utbildningsinstitutioner.
För många är Ardah-formen ett uttryck för nationell identitet och stolthet. Den har använts för att hedra viktiga samhällsfigurer och soldater, särskilt under officiella militärparader. Dessutom ses dansen av vissa som en förkroppsligande av arabisk kultur och traditioner, och den sägs vara baserad på gamla arabiska seder och värderingar.

Kostymer och instrument

Kostymerna som bärs av Ardah-dansare inkluderar vanligtvis turbaner, löst flytande plagg och smycken som är specifika för regionen där dansen utförs. Musiker följer i allmänhet dansarna och uppträder med traditionella instrument som trummor och pipor. Instrumenten ger en motiverande rytm för dansarna, som kan variera från region till region.
De pipor som musikerna använder i Ardah-föreställningar är ofta dekorerade med betydande symboler. Vanligtvis är dekorationerna symboliska för regionen där Ardah-dansen utförs, och kan innehålla ord med religiös eller kulturell betydelse.

Dansens popularitet och utveckling

Dansformen Ardah har breddat sin räckvidd långt utanför Saudiarabiens gränser och är nu en populär form av dans över hela Mellanöstern. Det undervisas i många utbildningsinstitutioner från en ung ålder, och det ingår till och med i internationella danstävlingar, där Ardah-dansare nyligen har vunnit prestigefyllda priser.
Dessutom dyker Ardah-artister ofta upp som en del av liveframträdanden på nöjesställen över hela Mellanöstern. Dessa föreställningar tar ofta en mer samtida form, med humoristiska rörelser och teatraliska kostymer.

Kvinnors roll

Traditionellt har kvinnor inte bjudits in att delta i Ardah-föreställningar, på grund av könssegregeringen och den kulturella stigmatiseringen av kvinnlig dans i Saudiarabien. Ardah-formen öppnas dock alltmer för kvinnor och föreställningar där män och kvinnor dansar tillsammans blir allt vanligare.
Under de senaste åren har kvinnliga dansare (mahrashi) blivit allt mer synliga i den saudiarabiska konst- och mediascenen, och de uppträder ofta tillsammans med manliga dansare på offentliga platser. Den växande synligheten av kvinnor i Ardah-formen är en symbol för de framsteg som görs i det bredare saudiska samhället.

Dansundervisning och internationella evenemang

Ardah-formen av saudiarabisk dans har blivit populär genom initiativ som rikstäckande sommardansläger, som introducerar barn i skolåldern till konstformen. Professionella danstrupper som National Saudi Dancing Troupe och National Folk Dancing Troupe har också bidragit avsevärt till bevarandet och utvecklingen av Ardah-formen, vilket leder till uppträdanden vid internationella evenemang.
Internationella evenemang som vanligtvis har framträdanden av Ardah-artister inkluderar Arab Music Festival (som hålls i Frankrike), Middle Eastern Music and Dance Festival (som hålls i Kanada) och Arab Summer Festival (som hålls i Nederländerna) .

Festivaler och tävlingar

Adarh-framträdanden på regionala och internationella festivaler tjänar till att väcka nationell uppmärksamhet till den saudiska kulturen. Firanden som den tvååriga Ardah-festivalen, som har hållits i olika städer runt om i kungariket sedan 2005, är det perfekta tillfället att visa vikten av dansformen och att ägna sig åt dess utövande.
Genom åren har årliga nationella tävlingar etablerats för att främja denna traditionella dansform ytterligare. Tävlingarna ger en möjlighet för både amatörer och professionella dansare att visa upp sina talanger och deras konst hjälper till att hålla denna uråldriga praktik vid liv.

Sociala plattformar

I den digitala tidsåldern har sociala medieplattformar blivit värdefulla verktyg för att samla in och utbyta kunskap om Ardah-formen. Specialiserade YouTube-kanaler, som De som älskar Ardah, tjänar till att lyfta fram olika former av moderna Ardah-föreställningar, vilket visar hur dansformen fortfarande är relevant idag.
Dessutom håller onlineforum på att bli populära verktyg för utbyte av idéer om Ardah, för nätverks- och prestationsmöjligheter och för att avslöja formulärets dolda hemligheter. Förhoppningen är att användningen av sådana sociala medieplattformar kommer att bidra till att främja och skydda den traditionella formen av Ardah i många år framöver.

Varumärke och marknadsföring

Under de senaste åren har Ardah-formen erkänts för att ha en potentiell roll i branding av den saudiarabiska kulturen över hela världen. Flera kampanjer och evenemang har lanserats för att skapa intresse från en internationell publik, som festivalen ”My Ardah” som hålls årligen i Riyadh. Denna festival inkluderar scenkonstworkshops och Ardah-framträdanden, alla utformade för att uppmuntra deltagande och introducera åskådarna till konstformen.
Dessutom har Ardah-formen också antagits av företag som en form av marknadsföring för deras verksamhet. Till exempel släppte mobiltelefonföretaget Mobily en reklamvideo som visade Ardah-dansare som utförde en koreograferad rutin.

Konstnärlig uppskattning

Ardah-formen har också erkänts för sin kulturella, religiösa och konstnärliga betydelse och har hyllats både hemma och utomlands. UNESCO har utsett dansformen som ett exempel på mänsklighetens immateriella kulturarv, och har uttalat att den är ”en väsentlig del av den arabiska halvöns kulturarv och en grundläggande del av dess identitet”.
Utöver detta formella erkännande har konstnärer och koreografer från hela världen intresserat sig för Ardah-formen, hållit uppträdanden och workshops för att introducera fler människor till konsten. Några av koreograferna har till och med skapat samtida tolkningar av den traditionella stilen, med nya element för att blanda ihop den och föra den till en bredare publik.

Jose Richard

Jose M. Richard är journalist och författare baserad i Riyadh, Saudiarabien. Med över ett decenniums erfarenhet av journalistik har Jose skrivit mycket om Saudiarabien och den bredare Mellanösternregionen. Jose brinner för att främja förståelse för regionen och dess människor, och hans arbete har uppmärksammats med internationella utmärkelser.

Lämna en kommentar